FLEXODUCT® Luftteknik

Med et godt proces- & komfortanlæg kan du opnå et godt indeklima

Centrifugalventilatorer til procesventilation. Egnet til at lede større mængder luft eller hjælpe systemer med et stort tryktab.

GLAK400H1

GLAK-afkasthætter anvendes til alle ventilationsanlæg. Afkasthætten har et lavt tryktab, der ved kraftig styrke fjerner afkast af forurenet luft.

Med en målebøjning kan du let afmåle regulering i et ventilationssystem eller kontinuerlig kontrolmåling af luftstrømmen

Vandafslag, type AS, sikrer effektiv beskyttelse mod indtrængen
af vand og fugt i indtagningssystemet.

Lydkasser til dæmpning af støj fra ventilatorer.  Lydkassen er monteret med plader af industribatts, der nedsætter lyden fra motor.

En filterkasse renser luft i lokaler, og fjerner derved forureningskilder som lugte, røg, dampe og partikler.