Vejledning fra
Dansk Laborant-Forening

Anbefales af Dansk Laborant-Forening

Her finder du de mest relevante vejledninger fra Dansk Laborant-Forening vedr. opbevaring af laboratoriekemikalier. Nedenstående vejledning henvender sig primært til medarbejdere på kemiske forskningslaboratorier, men indholdet vil samtidig også være yderst brugbart for andre typer af laboratorier. Meningen med vejledningen er at opnå en større forståelse for de krav der stilles til korrekt kemikalieopbevaring.

Køleskabe og frysere
”Køleskabe med kemikalier bør være indrettet med særligt sug. Uden sug vil ophobede dampe frigives til omgivelserne ved åbning af lågen. Omvendt er det ikke muligt blot at tilslutte konstant sug, fordi kompressoren så bryder sammen. Suget kan indrettes, så brugeren inden åbning skal aktivere en låse- og sugeanordning, som ventilerer køleskabet 15-30 sekunder, inden lågen åbnes”.

Citat fra: Opbevaring af laboratoriekemikalier.

De valgte vejledninger vil løbende bliver opdateret og flere vil blive tilføjet, i takt med opdateringer og nyde udarbejdelser fra Dansk Laborant-Forening.