Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Her finder du de mest relevante vejledninger fra Miljøstyrelsen vedr. procesventilation, svejsning o.l. Nedenstående vejledning indeholder vigtige informationer og anvisninger, der skal hjælpe til at optimere miljøet på arbejdspladserne.
De udvalgte vejledninger vil løbende blive opdateret og flere vil blive tilføjet, i takt med opdateringer og nye udarbejdelser fra Miljøstyrelsen.

I vejledningen findes generel information om svejsning, anvisninger om anvendelse af renere teknologi, anvisninger om hvornår der skal renses for svejserøg, og hvor meget der skal renses. Endvidere findes anvisninger om, hvor høje afkastene bør være samt kontrolregler. Endelig findes regler for, hvorledes filterstøvet skal bortskaffes. Vejledningen omfatter svejsning i ulegeret stål og rustfrit stål.

MSTMiljøstyrelsen