Filterkasser

Produktbeskyttelse, Ventilationssystem og Renrum

En filterkasse er designet til oprensning luft i lokaler, hvor elementer såsom lugt, røg, partikler og forurening er uønsket. Dette sikrer, at brugere og omgivelser ikke udsættes for unødige gener i forbindelse med de daglige arbejdsprocesser.

Filterkasserne:

Vi har gennem tiden skræddersyet talrige filterkasser til en bred kundegruppe, med individuelle behov. Filterkasserne er unikke løsninger, både iht. størrelse, materialevalg og filtergrad, der udvælges på baggrund af filterkassens formål.

Ønsker du at vide mere om muligheden for et renere indeklima ved hjælp af en filterkasse, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?
  • Opfanger forurening

  • Kundetilpasset design

  • Mange designmuligheder

  • Let at vedligeholde

  • Nemt at udskifte filter

Vil du vide mere?