Vejledning til arbejdstilsynet

Vejledninger fra Arbejdstilsynet

Her finder du de mest relevante At-vejledninger fra Arbejdstilsynet vedr. procesventilation, svejsning o.l. De nedenstående vejledninger oplyser om krav til procesventilation, svejseprocesser i forskellige grad samt recirkulation af forurenet luft. De skal forstås som en guideline til hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

De udvalgte vejledninger vil løbende bliver opdateret og flere vil blive tilføjet, i takt med opdateringer og nye udarbejdelser fra Arbejdstilsynet.

Hvad er en At-vejledning?

At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) og til at forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis. Desuden bruges vejledningen til at oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme samt at forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.

Vejledninger