OP3000 System

OP3000 System

Den Komplette Udsugningsløsning til OP-stuer

Opnå optimal beskyttelse for Patienter og Personale

OP3000 Systemet er en komplet og fleksibel udsugningsløsning til at opnå optimal personbeskyttelse for patienter og personale på OP-stuer.

OP3000 er et gennemprøvet system, der kan anvendes som røgsug, diatermi eller som traditionel udsug, der effektivt og støjsvagt opfanger røg, partikler og andre forureningskilder.

Funktioner og fordele

  En komplet løsning / pakkeløsning
  Er udviklet specielt til OP-stuer
  Kan anvendes fra 1 til 6 punktsug
  Beskytter patienter og personale
  Brugervenlig og effektiv

Til OP3000 tilbyder JRV desuden sterile HEPA kildefiltre, der bl.a. forhindrer neddrys og aflejring af partikler i ventilationssystemet samt sterile slangeovertræk, der går det muligt at placere punktsuget i den sterile zone.

Downloads

OP3000 System

Kontakt for yderligere spørgsmål eller ved ønske om fremsendelse af dokumentfil i Word format.

Systemet består af:

OP3000 Systemet leveres med hvidmalet loftkonsol i valgfri længde med tilhørende punktsug Ø100 mm med en samlet rækkevidde på 3000 mm. Punktsuget er bestykket af 360° flanger, der gør det muligt let for personalet at placere og fjerne punktsuget fra operationslejet, så det fylder minimalt.

Udover loftkonsol og punktsug består OP3000 Systemet af et styringssystem, der indeholder et betjeningspanel med trykvagt, en masterboks, en pressostat, en spjældmotor, en tryktransducer, en konstanttrykregulator samt en højtryksventilator.

Principskitse – OP3000 Systemet

Principskitse

Systemet består af:

1. ES 326 Betjeningspanel2. ES 326 Masterboks
3. HC 604 Pressostat4. Spjældmotor
5. ES 10 Flow / Pressure Regulator6. ES 11 Pressure Transducer
7. H45 Højtryksventilator8. OP3000 - Punktsug
9. JPLFK - Forstærket Loftkonsol
- OP3000 Systemet kan anvendes fra 1 til 6 punktsug.
- For optimal arbejdsproces anbefales montering af 2 punktsug pr. OP-stue.
- JRV anbefaler, at punktsuget placeres med en frihøjde fra nederste flangekant til gulv på 1950-2100 mm.
- Kanaler, fittings og lyddæmpere medfølger ikke OP3000 Systemet, men kan tilvælges.
- Se yderligere informaeter i det tekniske datablad.
Vil du vide mere?