OP3000 System

Den Komplette Udsugningsløsning til Operationsstuer

Til Røg, Diatermi & Traditionel Sug

OP3000 Systemet er en komplet og fleksibel udsugningsløsning til at beskytte patienter og personale på operationsstuer.

OP3000 er et gennemprøvet system, der kan anvendes som røgsug, diatermi eller som traditionel udsug, der effektivt og støjsvagt opfanger røg, partikler og andre forureningskilder.

Systemet består af:
OP3000 Systemet leveres med hvidmalet loftkonsol i valgfri længde med tilhørende punktsug Ø100 mm med en samlet rækkevidde på 3000 mm. Punktsuget er bestykket af 360° flanger, der gør det muligt for personalet at placere og fjerne punktsuget fra operationslejet.

Udover loftkonsol og punktsug består OP3000 Systemet af et styringssystem, der indeholder et betjeningspanel med trykvagt, en masterboks, en pressostat, en spjældmotor, en tryktransducer, en konstanttrykregulator samt en højtryksventilator.

Komplet OP3000 System

Til OP3000 tilbydes også vores sterile HEPA kildefiltre og slangeovertræk, der allerede anvendes på flere offentlige og private hospitaler. 

Funktioner & Fordele

Find dine materialer

OP3000 System

Kontakt for yderligere spørgsmål eller ved ønske om fremsendelse af dokumentfil i Word format.

Principskitse – OP3000 Systemet

Principskitse

Systemet består af:

1. ES 326 Betjeningspanel2. ES 326 Masterboks
3. HC 604 Pressostat4. Spjældmotor
5. ES 10 Flow / Pressure Regulator6. ES 11 Pressure Transducer
7. H45 Højtryksventilator8. OP3000 – Punktsug
9. JPLFK – Forstærket Loftkonsol
– OP3000 Systemet kan anvendes fra 1 til 6 punktsug.
– For optimal arbejdsproces anbefales montering af 2 punktsug pr. OP-stue.
– JRV anbefaler, at punktsuget placeres med en frihøjde fra nederste flangekant til gulv på 1950-2100 mm.
– Kanaler, fittings og lyddæmpere medfølger ikke OP3000 Systemet, men kan tilvælges.
– Se yderligere informationeri det tekniske datablad.

Sidder du med en opgave?

Så hjælper vi gerne med en løsning!

Kontakt vores salgsafdeling: