Pressostat – elektronisk kontakt til overvågning i ventilationsanlæg

Den ideelle budbringer

En pressostat er en elektronisk kontakt, der nøje overvåger filter eller lufttryk i ventilationskanaler. Hvis pressostaten vurderer, at luften i kanalen ikke er tilstrækkelig til at dække det indstillede behov, giver den øjeblikkelig et signal til enten en tilkoblet filtervagt eller trykvagt, der øjeblikkelig starter alarmering.

Pressostater:

Pressostaterne indstilles manuelt efter behov og kan desuden reagere på enten trykstigning eller trykfald.

Vi tilbyder pressostater med flg. måleområder:

  Trykområde 20-300 [Pa], Varenr.: 49092. 
  Trykområde 100-1000 [Pa], Varenr.: 60582

Vil du vide mere?
  • Oplyser om driftssituation

  • Let at indstille

  • Øger sikkerheden

  • Egnet til trykvagt/filtervagt

  • Måler tryk stigning/fald

Vil du vide mere?