FLEXODUCT®

Vores Produkterafdeling leverer produkter & udsugningsløsninger til laboratorier og hospitaler, der beskytter brugeren i arbejdsprocessen

Punktsug

JRV’s Punktsug er egnet til udsug af røg, støv, lugte, dampe og lignende forureningskilder. De adskiller sig fra andre på markedet grundet dets lave tryktab, fleksibilitet, holdbarhed, lette bevægelighed og effektive bremsefunktion, der gør det let at kontrollere udsug over arbejdsprocessen.

Til vores punktsug finde et stort sortiment af Sugehoveder, Kildefilter, Hvidlakeret fittings og andet Tilbehør

Medical

Vores udvalg af hospitalsudstyr henvender sig særligt til operationsstuer, ambulatorier og specialklinikker.

Vi tilbyder vores eftertragtede Medisafe sugeskærme til medicin- og kemikalieblanding, OP3000 System og Kildefiltre til anæstesi, el- og ortopædkirurgi, Lægevaske, LAF og Teknikbro til placering af gas/iltudtag og slanger over operationslejet.

Pharma

JRV tilbyder en serie af laboratorieudstyr med procesudsugning til beskyttelse under kemikaliehåndtering, opbevaring og andre lignende kemiske arbejdsprocesser.

Hos os kan du få Kemikaliekøleskabe med udsugning, specialproducerede Stinkskabe, Handskebokse, Sugekabinetter, LAF bænke, LAF kabiner samt FFU- og UDF-enheder.

Luftteknik

I produktafdeling for luftteknik findes en række ecodesign-godkendte Centrifugalventilatorer til høj- og lavtryk, som er særlig egnet til procesventilation, et bredt sortiment af GLAK-Afkasthætter med lavt tryktab, vores Målebøjninger, der gør det nemt at måle luftstrøm i et kanalsystem samt vores Vandafslag, der effektivt beskytter mod indtrængen af vand og fugt i indtagningssystem.

Derudover tilbyder vi skræddersyet løsninger af Lydkasser og Filterkasser.

Automatik

JRV tilbyder en række styring- og alarmenheder egnet til kontrol og overvågning af ventilationssystemer, ventilatorer, stinkskabe, punktsug, sugekabinetter og lignede procesudsugning.

Vores sortiment af styringer og alarmer indeholder bl.a. Trykvagter, Pressostater, Trykudtag og en Styring særlig udviklet til overvågning af vores Medisafe Sugeskærme.

Automatik