FLEXODUCT® Medical

En serie af hospitalsudstyr med udsug udviklet til operationsstuer, ambulatorier og specialklinikker

Medisafe sugeskærme og kabinetter er en specialudviklet løsning til udsug ved blanding og dosering af medicin, formalin, kemikalier og lignende processer. 

Lægevask udviklet i samarbejde med operationspersonalet. Lægevask er udført i rustfrit stål og anvendes til vask af hænder før og efter operationer og mindre indgreb.

Diatermi sug

Kildefilter opfanges røg og partikler under operationer, hvilket nedsætter risikoen for at partiklerne fra tidligere operationer lægger sig i punktsuget og ventilationen, og risikere at drysse ned i operationsområdet.

OP3000 Systemet er en komplet og fleksibel udsugningsløsning til at beskytte patienter og personale på operationsstuer. OP3000 Systemet kan anvendes som røgsug, diatermi eller som traditionel udsug.

LAF Teknikbro

LAF/Laminar Air Flow sikrer rene partikelfrizoner på operationsstuer. Ved at rense luften fjernes partikler og mikrober, som kommer fra personale og patienter. Med en Teknikbro monteret rundet om LAF kan du fjerne udstyr fra gulvarealet, og mindsker risikoen for faldulykker.