Kildefilter

Kildefilter til Punktsug

Beskyttelse allerede ved Kilden

Kildefilter

JRV’s Kildefilter er udviklet til at opfange støvpartikler, pulver, dampe, røg, partikler og lignende farlige forureningstyper allerede ved kilden – dvs. der hvor forureningen opstår. Denne filtrering nedsætter risikoen for, at forurening spredes og aflejres i punktsug og ventilationssystemet, samt faren for efterfølgende neddrys i bygninger, hvor flere systemer er koblet til samme ventilation, hvilket ofte er tilfældet. Dette gør den specielt velegnet i forbindelse med medicinalindustrien og på laboratorier, men også i andre miljøer hvor der som del af arbejdsprocessen genereres uønsket forurening såsom ved bachprocesser.

Funktioner og fordele

  Opfanger ved kilden
  Beskytter brugeren
  Beskytter serive- og tekniskpersonale
  Let at montere og udskifte

JRV’s Kildefilter er et bredt sortiment af finfiltre af filterklassen F6 og HEPA filter H13. Filterne har hver deres forcer, baseret på den opgave og det arbejdsmiljø¸ som de skal operere i. Det ændrer dog ikke på det faktum, at de alle medvirker til at optimere beskyttelsen for brugeren, medarbejderne og ikke mindst service- og tekniskpersonale, når de arbejder i ventilationssystemet.

Vil du vide mere?

Donwloads

– Brochure
Teknisk Datablad
– Drift- og Vedligeholdsvejledning
NB: Vi har opdateret det tekniske datablad på vores kildefiltre pr. 14.04.2020. Alle tidligere udgaver udgår.

Find dit punktsug
Find dit sugehoved

Kildefilter til Punktsug

Vil du vide mere?