Flexoduct® Kildefilter til Punktsug

Beskyttelse allerede ved kilden

Flexoduct® Kildefilter er udviklet til at opfange støvpartikler, pulver, dampe, røg, partikler og lignende farlige forureningstyper allerede ved kilden – dvs. der hvor forureningen opstår. Denne filtrering nedsætter risikoen for, at forurening spredes og aflejres i punktsug og ventilationssystemet, samt faren for efterfølgende neddrys i bygninger, hvor flere systemer er koblet til samme ventilation, hvilket ofte er tilfældet. Dette gør den specielt velegnet i forbindelse med medicinalindustrien og på laboratorier, men også i andre miljøer hvor der som del af arbejdsprocessen genereres uønsket forurening såsom ved bachprocesser.

Flexoduct® Kildefilter 

Flexoduct® Kildefilter er et bredt sortiment af finfiltre af filterklassen F6 og HEPA filter H13. Filterne har hver deres forcer, baseret på den opgave og det arbejdsmiljø¸ som de skal operere i. Det ændrer dog ikke på det faktum, at de alle medvirker til at optimere beskyttelsen for brugeren, medarbejderne og ikke mindst service- og tekniskpersonale, når de arbejder i ventilationssystemet.

  • Opfanger ved kilden

  • Beskytter brugerne

  • Beskytter tekniskpersonale

  • Bredt sortiment af filtre

  • Let at udskifte

Her finder du vores aktuelle brochurer