Vi udfører også …

Montage, reparation og serviceeftersyn på ventilationssystemer

Kontakt os

Ventilationsløsninger til Privat og Professionel

Ventilationsafdelingen består af et erfarent hold af montører og teknikker, der dagligt udfører både mindre og længevarende ventilationsopgaver.

Vi håndterer alle opgaver vedrørende montering og opsætning af produkter og ventilationsanlæg til både komfort- og procesventilation. Derudover tilbyder vi reparationer, tæthedsprøvninger, funktionstest og indregulering af anlæg.

Serviceeftersyn er en vigtig energikilde

Udover montering af anlæg og produkter tilbyder vi også serviceeftersyn. Formålet med et eftersyn er at forbygge skader, minimere risikoen for driftstop og nedluk, reducere energiforbruget og driftsomkostninger samt forlænge anlæggets og produktets levetid.

I forlængelse tilbyder vi udarbejdelse af en servicekontrakt med fast intervaller, som sikrer, at der serviceres rettidigt. Efter hvert eftersyn fremsendes der en servicerapport, hvori der dokumenteres for det pågældende servicebesøg.

I ventilationsafdelingen udfører vi:

  • Mindre og længerevarende montageopgaver
  • Serviceeftersyn
  • Reparationer
  • Tæthedsprøvninger
  • Funktionstest
  • Indregulering
  • Energioptimering
Jacob Gantzhorn Bauer JRVJacob Gantzhorn Bauer
Afdelingschef, Ventilation
Tlf. +45 43 950 955
E-mail: jb@jrv.dk

Gå til en af vores andre afdelinger

Ventilationsentreprise
Ventilationsentreprise
Punktsug med filter
FLEXODUCT
Rustfrit smedeværksted
Rustfrit smedearbejde
Maskinteknik
MaskinTeknik