Bygning-207 DTU

_

Ventilationsentreprise: Ombygnings- og Renoveringsprojekt

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede ombygning og renovering af stueetagen på DTU bygning 207 i Lyngby. Gennem 2018 blev stueetagen i bygning 207 ombygget til en række undervisningslaboratorier med dertilhørende supportrum og holdlokaler samt fællesrum og forberedelseslokaler. Derudover blev dele af kælderarealet ombygget til bl.a. omklædning, laboratorie og depoter. Det samlede etageareal udgjorde 1.600 m2 (brutto).

JRV stod for hele ventilationsentreprisen af projektet, der omfattede en komplet dimensionering af ventilationen. JRV leverede, installerede, indregulerede, afprøvede samt idriftsatte ventilationen i stueetagen. Til projektet blev der udført løbende kvalitetskontrol samt slutdokumentation.

Dimensionering af ventilationen bestod af det samlede kanalsystem, VAV-systemer, zonekøleflader, armaturer, lyd mv. i henhold til tegninger, bygningsmodeller og beskrivelser ud fra det eksisterende aggregat til stueetagen.

Projektnavn:
DTU Bygning 207, Stueetage

Projekt adresse:
DTU, Kgs. Lyngby

Byggestart:
01-01-2018

Afslutning:
10-10-2018

Bygherre:
Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Totalrådgiver:
Rørbæk og Møller Arkitekter

Ingeniør:
Niras A/S

Bygherrerådgiver:
Cubic group A/S

Hovedentreprenør:
Ason A/S

JRV A/S:
Ventilationsentreprenør

Kontakt os for yderligere information om projektet

Jacob Gantzhorn Bauer
Afdelingsleder, Ventilation
Tlf.: +45 43 950 955
E-mail: jb@jrv.dk

DTU Bygning 207 ventilationsentreprise