Laboratoriet

Lever dit laboratorie op til kravene til udsugning?

Vi er laboratorie eksperter og vil gerne hjælpe dig med løsningen

Vi kan hjælpe med den rigtige udsugning - og kommer gerne på et besøg

Lev op til kravene og beskyt dig og dine kollegaer.

Der er i dag større og større fokus på arbejdsmiljø og tiltag til forebyggelse af de sundhedsskadelige virkninger, der kan være ved at arbejde i et laboratorie.

Her er der ofte aerosoler, mikroorganismer, støv, lugte og dampe. Ved disse processer skal der installeres værnemidler i form af bl.a. punktsug, køleskabe med udsug, udsugningskabinetter, filterenheder og andet udstyr som yder den maksimale personbeskyttelse.

Det er vi hos JRV eksperter i.

Der er krav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv e.l., der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Det gælder også, hvis der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoloer, ildelugt eller anden generende luftforurening. Procesventilation kræves, selv om den forurenende arbejdsproces ikke forekommer hele tiden.

laborant-udsugning

Få hjælp til den rigtige placering af din udsugning

Hvor skal der være udsugning i mit laboratorie?

Der er krav til procesudsugning, når der under en arbejdsproces udvikles: 

Hvad skal der være af udsugningsudstyr i mit laboratorie?

Det afhænger naturligvis af dit laboratorie og dine arbejdsprocesser. Vi kommer gerne ud hos dig og kigger på dit eksisterende udstyr – måske er det hele i orden og så kører vi igen.

Afhængig af dine arbejdsprocesser vil vi dog anbefale, at du anvender følgende udsugningsudstyr:

Med vores punktsug kan du få udsugningen helt tæt på din arbejdsproces. Punktsuget fjerne forureningskilder som støv, lugte, mikroorganismer, aerosoloer og røg, som ofte udvikles på laboratorier.

Vores punksug er særlig kendetegnet ved dets fleksibilitet, holdbarhed, brugervenlighed og at den er støjsvag. Derfor anvendes det på mange laboratorier.

sugeskærm

Hvis din arbejdsproces udvikler meget stærke lugte, dampe, aerosoler eller flygtige gasser, støv eller lignende forurening anbefales, at du anvender en sugeskærm eller sugekabinet. 

Sugeskærmen indkapsler forureningen fra omgivelserne og fjerner den hurtigt og effektivt, da udsugningen er tilsluttet direkte til sugeskærmen.

For opbevaring af kemikalier i et kemikaliekøleskab anbefales at anvende et skab med sug. Uden sug vil dampe frigives til omgivelserne ved åbning, hvor skabe med sug fjerner dampe og lugte før du kan åbne.

Dansk Laborant-Forening anbefaler, at virksomheder benytter køleskabe og fryseskabe med udsugningssystem i forbindelse med opbevaring af kemikalier.

For at skabe den bedste udsugning ved din arbejdsproces, uanset om den udvikler støv, dampe, partikler, lugte eller en anden forureningskilde, er det vigtigt at vælge det rigtige sugehoved til sit punktsug.

Kildefilter F6

Med et kildefilter i sugehovedet opfanges støv, røg , partikler og lignende forurening allerede i sugehovedet, og forhindrer, at det sætter sig i punktsuget og ventilationssystemet.

I henhold til Arbejdstilsynet skal et punktsug eller sugeskærm være forsynet med en kontrolanordning, der udløser en alarm i form af et lys- og lydsignal, hvis udsugningen er utilstrækkelig.

Vi har blandt andet hjulpet:

Vi er her for at hjælpe dig

Du er altid velkommen til at sende os en mail eller ringe til os, hvis du har spørgsmål. Vi vil gøre vores bedste for at svare så hurtigt som muligt.

Vi kommer også gerne på besøg i dit laboratorie