Montage

Mere end 45 års erfaring – I montering og energibesparing

JRV har mange års professionel ekspertise med montering af store som små ventilationsanlæg og systemer. Herunder følger erfaring med ventilationsentrepriser, både som fagentreprenør såvel som samarbejde. For at opnå den optimale driftssituation samt at mindske energiforbruget, er det vigtigt at anlægget opsættes og indreguleres korrekt.

Med vores brancheindsigt, viden og erfaring indenfor drifts- og energioptimering tilbyder vi at påtage os alle opgaver vedrørende montage af ventilationsanlæg og udsugning, der baseret på det pågældende anlæg kan indebære montering af alt fra:  

•  Ventilatorer
•  Ventilationskanaler
•  Aggregater
  Armaturer
•  Filtre
•  Spjæld
•  Ventiler
•  Alarmer / Automatik
•  GLAK-Afkasthætter
•  Filterkasser
•  Lydkasser

Dertil følger også indregulering af det færdigmonteret anlæg.

88888

Vedligehold er også en energikilde  

For at opnå den optimale energi- og driftssituation er det væsentligt, at anlægget er monteret korrekt før ibrugtagelse. Men det er mindst lige så vigtigt at vedligeholde det jævnligt efterfølgende.

Udover montering, installering og opsætning af ventilationsanlægget tilbyder vi derfor service- og valideringseftersyn af anlægget. Dette hjælper til at bibeholde det lave energiforbrug samt sikrer brugeren om, at systemet fungerer optimalt. Læs mere om mulighed for service- og valideringseftersyn af ventilationsanlæg.