Pressostat

Den ideelle budbringer

En pressostat er en elektronisk kontakt, der nøje overvåger filter eller lufttryk i ventilationskanaler. Hvis pressostaten vurderer, at luften i kanalen ikke er tilstrækkelig til at dække det indstillede behov, giver den øjeblikkelig et signal enten en tilkoblet filtervagt eller trykvagt, der øjeblikkelig starter alarmering.

Pressostater:

Pressostaterne indstilles manuelt efter behovet og kan desuden reagere på enten trykstigning eller trykfald.

Vi tilbyder pressostater med flg. måleområder:

  Trykområde 20-300 [Pa], Varenr.: 49092. 
  Trykområde 100-1000 [Pa], Varenr.: 60582

Ønsker du at vide mere om vores pressostater, er du velkommen til at kontakte os.

Fordele

  • Informerer om anlæggets driftssituation

  • Giver vished til brugeren

  • Let at indstille

  • Reagerer på trykstigning og trykfald

  • Egnet til trykvagt og filtervagt