Montage af ventilationsanlæg

Mere end 45 års erfaring – I montering og energibesparing

JRV har mange års professionel ekspertise med montering af store som små ventilationsanlæg og systemer. Et ventilationsanlægs virke er at lede større mængder luft, hvilket er med til at hjælpe virksomheder til et sundere energivenligt miljø og indeklima. For at opnå den optimale drift og der mindske energiforbruget, er det vigtigt anlægget opsættes korrekt.

Med vores indsigt, viden og erfaring inden for drift- og energioptimering tilbyder vi at påtage os alle opgaver vedr. montage af ventilationsanlæg og udsugning til dit og din virksomheds anlæg. Alt efter anlæg kan dette indebærer montage af:

•  Ventilatorer
  Ventilationskanaler

  GLAK Afkasthætter
  Filterkasser
  Lydkasser
  Spjæld
  Alarmer

Dertil følger også indregulering af det færdig monteret anlæg, for at sikrer at det fungerer optimalt.

88888

Vedligehold er også en energikilde  

For at opnå den optimale energi- og driftssituation er væsentligt, at anlægget er monteret korrekt før ibrugtagelse. Men det er mindst lige så vigtigt at vedligeholde det jævnligt efterfølgende. Udover montering, installering og opsætning af ventilationsanlægget, tilbyder vi derfor service- og valideringseftersyn af anlægget. Dette hjælper til at bibeholde det lave energiforbrug samt sikrer brugeren om, at systemet fungerer optimalt. Læs mere om mulighed for service- og valideringseftersyn af ventilationsanlæg.