Automatik

Optimere driftssikkerheden

Automatik kan for mange opleves som en tillægsenhed til et indkøbt ventilationsprodukt eller anlæg. Dette er i et vis omfang korrekt, men ikke mindst skaber velfungerende automatik både tryghed og sikkerhed for brugere, der dagligt arbejder med og omkring anlæggene. Dertil følger lovgivningen indenfor området.

JRV tilbyder automatikenheder, der er velegnet til kontrol af simple ventilationsanlæg, ventilatorer, procesventilation, punktsug, sugeskærme, stinkskabe og lignede kabinetter. Hver af enhederne har deres helt egen force og virke, men som fællesnævner hjælper og informerer brugeren om anlæggets driftssituation. Dette sikrer vished om, at anlægget fungerer optimalt.

Nedenfor finder du et udpluk af de automatikenheder, som JRV tilbyder. Hvis du ønsker yderligere information om andre enheder, der kunne være fordelagtige til at dække netop dit behov, er du naturligvis altid velkommen til at kontakt os. Automatik er et mangfoldigt felt, som vi til stadighed vil udvide mere flere produkter.

Automatik – et lille udpluk

En trykvagt informerer brugeren om anlægges driftssituation. Hvis driftsfunktionen ikke er tilstrækkelig, vil trykvagten alarmerer ved hjælp af lys og lyd.

Læs mere

Brug af en ekstern alarm er fordelagtig, hvis en trygvagt er placeret i et andet rum eller i situationer, hvor der er behov for mere lys og lyd ved alarmering.

Læs mere

En pressostat er anvendelig til kontrol af luft i ventilationskanaler. Den er særlig velegnet i forbindelse med kontrol af filter eller lufttryk.

Læs mere

Et trykudtags opgave er at hjælpe en trykvagt, filtervagt eller pressostat med at måle tryk i produkter såsom Punktsug, sugeskærme og ventilationskanaler.

Læs mere

En automatiskstyreboks er et lille smart styringssystem, der overvåger om der er korrekt indreguler i kabinettet. Dette er med til at skabe trygge rammer for brugeren.

Læs mere